A- A A+
 faq  phone  compose  sitemap
 Soalan 
Lazim

Hubungi 
Kami 

 Aduan dan
Maklum Balas

Peta
Laman 
  • main header

  • Untitled 2 01
  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • u pustaka

Unit Pentadbiran

Latar Belakang
Unit Pentadbiran
PPANS ini telah diwujudkan selaras dengan penubuhan PPANS iaitu sejak tahun 1987. Unit pentadbiran bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan pentadbiran PPANS dan diketuai oleh Penolong Pegawai Tadbir N29, seorang  Pembantu Tadbir PTPO, seorang Pembantu Pustakawan S19, dan juga terdiri daripada dua orang Pembantu Operasi N11.

Visi
Memastikan unit pentadbiran memberi perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang dalam pengurusan pentadbiran PPANS.

 

Misi
Memberikan perkhidmatan pengurusan organisasi yang cekap,tepat dan teratur secara berterusan.

 

Objektif
•Menyediakan dan melaksanakan sistem pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkesan dalam hal ehwal pengurusan sumber manusia.
•Mempunyai kemahiran dalam menguruskan segala hal ehwal pentadbiran.
•Memastikan data profil perkhidmatan dan profil rekod peribadi kakitangan PPANS melalui aplikasi HRMIS sentiasa dikemaskini.


Fungsi
Aktiviti 1 : Pengisian Jawatan
Aktiviti 2 : Pengesahan Jawatan
Aktiviti 3 : Kemasukan Dalam Jawatan Berpencen
Aktiviti 4 : Penanggungan Kerja
Aktiviti 5 : Penggunaan Kad Perakam Waktu Elektronik (Thumbprint)
Aktiviti 6 : Surat Menyurat
Aktiviti 7 : Keselamatan Dan Kebersihan Pejabat

Pentadbiran

• Menyelaras pekeliling-pekeliling jabatan
• Menyelaras perolehan bekalan pejabat
• Menyelaras segala surat menyurat dan fail-fail jabatan
• Menguruskan perkhidmatan sumber manusia
• Menyelaras cuti rekod kakitangan
• Menyelaras latihan dan kompetensi
• Menyelaras data perjawatan PPANS melalui aplikasi (SISPEN)
• Urus setia panel pembangunan Sumber Manusia, Lembaga Tatatertib, Jawatankuasa Keutuhan, Majlis Bersama Jabatan, Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat Lembaga Pengarah PPANS

Kedudukan Unit : Tingkat Mezzanine
Nama Pegawai untuk dihubungi :

Puan Suhaila bt Abu Samah
Tel.    : 06-7635989 / 7621308
Faks  : 06-7635944